MERILINJA - KOULUTUSPOLUT.jpg

Ilmoittautumisen löydät täältä.

Kurssien peruutusehdot ja kurssipaikkainfo

 

SAARISTOLAIVURI (Merenkulku 1) 39h
4.19.9.2021 la – su klo 10–16 (la), klo 10–15.15 (su)
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2021
Opettaja: merenkulun opettajat Heikki Suokivi/Hannu Suokivi

Maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi opastaa turvalliseen vesillä liikkumiseen saaristo-olosuhteissa merikarttaa, kompassia ja merimaisemaa käyttäen, meriteiden sääntöjen tuntemukseen sekä menettelyyn hätätilanteissa. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa valtakunnallinen Saaristolaivurin tutkinto (esim. 12.2.2021). Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit. Kurssimaksu 79,- +materiaalit

  

RANNIKKOLAIVURI (Merenkulku 2) 39h
4.14.3.2021
Ilmoittautumiset viimeistään 23.2.2021
Opettaja: merenkulun opettajat Heikki Suokivi/Hannu Suokivi
Kurssipäivät: 4.3. to klo 17–20.15, 6.3. la klo 10–16, 7.3. su klo 10–15.15, 11.–12.3. to-pe klo 16.30–20.30,13.3. la klo 10–16, 14.3. su klo 10–15.15

Kurssi valmistaa Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkintoon. Syvennämme saaristolaivurikurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Opimme lisäksi mm. vuorovesivirtojen ja tuulen sorron vaikutuksesta aluksen ohjailuun sekä meteorologian perusteita merenkulkijalle. Tutustumme myös tavallisempaan navigointielektroniikkaan. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa valtakunnallinen Rannikkolaivurin tutkinto (esim. 16.4.2021), joka Traficom hyväksyy osasuorituksena anottaessa kansainvälistä huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa. Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit. Kurssimaksu 79,-

  

MOOTTIRIVENEKULJETTAJAN KURSSI 24h
5.8.2021 to klo 16.30 – 21 maapäivä
9.–10.8./11.–12.8./14.8.2021 meripäivät
Ilmoittautuminen viimeistään 29.7.2021
Opettaja: merenkulun opettajat Heikki Suokivi/Hannu Suokivi

Traficomín vaatimusten mukaiseen kurssiin kuuluu kaikille kurssilaisille yhteinen maapäivä sekä yksi meripäivä. Kurssi sisältää teoriaa, harjoituksia ja käytännön näyttöjä. Opit mm. veneen huoltoon ja käyttöön kuuluvia asioita monipuolisesti. Tavoitteena on, että veneilijä ymmärtää eri venetyyppien käyttäytymisen erilaisissa olosuhteissa, että hän osaa soveltaa meriteiden sääntöjä käytäntöön sekä ymmärtää päällikön vastuun ympäristön suojelua unohtamatta. Kurssilta on mahdollisuus saada virallinen todistus, joka hyväksytään osasuorituksena mm. haettaessa kansainvälistä huvivenekuljettajan pätevyyskirjaa. Pätevyyskirjaa haettaessa tulee olla suoritettuna myös Palosammutuskoulutus. Pohjatiedoiksi suositellaan Saaristolaivurikurssi tai -tutkinto tai vastaavat tiedot. Kurssimaksu 250,-

 
CEVNI-KURSSI JA TUTKINTO 7h
20.3.2021 la klo 10 – 16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 10.3.2021
Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi
Euroopan sisäisen kanava- ja jokiverkoston säännöstön tutkinto on hyvä suorittaa ennen Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan hakemista. Ilmoittautuneille ja kurssimaksun maksaneille toimitetaan oppikirja omakohtaista valmistautumista varten. Tutkintoa edeltää 6 oppitunnin kurssi, jossa säännöstöä kerrataan ja tutustutaan kyseisen liikennealueen ominaispiirteisiin. Virallinen todistus toimitetaan tutkinnon hyväksytysti suorittaneille. Kurssimaksu 53,- sis. tutkintomaksun todistuksineen + oppikirja n. 23,-

  

TUTKAKURSSI (teoriaosuus + kirjallinen tentti) 12h
10.- 11.4.2021 la - su klo 10 – 15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 1.4.2021
Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi
Kurssi on sisällöltään Suomen Navigaatioliiton vaatimusten mukainen ja Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) auditoima. Luokkahuoneessa toteutettava kurssi perehdyttää opiskelijan tutkan toimintaan, ominaisuuksiin, tutkanavigointiin kartalla ja ympäröivän liikenteen seurantaan tutkan avulla. Hyväksytyn kirjallisen kokeen suorittaneille kirjoitetaan todistus, jonka perusteella opiskelijalla on mahdollisuus antaa myöhempänä ajankohtana näyttö tutkankäyttötaidoistaan koulutusaluksella merellä. Hyväksytyn näytön antaneilla on mahdollisuus hakea Tutkanavigaattorin diplomia. Näyttöajo ei sisälly kurssimaksuun. Kurssimaksu 54,- + kurssimateriaali n. 20,-
 
 MERI-VHF-KURSSI 16h
17. – 18.4.2021 la-su klo 9 – 16
Ilmoittautumiset viimeistään 7.4.2021
Opettaja: Ari Virrankoski
Meri-VHF-kurssi tähtää rannikkolaivurin radiotutkinnon eli SRC-tutkinnon suorittamiseen, mutta asioita käsitellään myös laajemmin: Meri-VHF-järjestelmä ja miten sen laitteet liittyvät GMDSS-järjestelmään. Kurssi päättyy tutkintoon. Koulutukseen voivat ilmoittautua kaikki meriradioviestinnästä kiinnostuneet. Osallistujan tulee itse hankkia kurssimateriaali etukäteen. Kurssimateriaalina on Liikenne- ja viestintäviraston julkaisu 'Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas', jonka voi viraston internetsivuilta maksutta tallentaa omalle tietokoneelle (katso linkki alla) tai tulostaa sen (108 sivua). Jos tallennat oppaan tietokoneellesi, niin kurssin ajaksi riittää, että otat vain muistiinpanovälineet mukaasi.
’Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas' löytyy internetosoitteesta: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Rannikkolaivurin_radioliikenneopas.pdf
Vinkki - kannattaa opetella kansainväliset tavausaakkoset (Alfa, Bravo... jne.) ennen kurssia esim. oppaan viimeiseltä sivulta. Muu itseopiskelu ei ole välttämätöntä. Tutkintoa varten tarvitset passikuvan sekä muistiinpanovälineet (lyijy- ja mustekynät sekä pyyhekumi). Viestintävirasto laskuttaa pätevyyskirjamaksun 89,15 € (sis. tutkinto- ja todistusmaksun) n. kolme viikkoa tutkinnon jälkeen pätevyyskirjan postituksen yhteydessä. Kurssimaksu 69,-

  

PALOSAMMUTUSKOULUTUS 3h
3.5.2021 ma klo 17 – 19.15
Ilmoittautumiset viimeistään 21.4.2021
Opettaja: Petri Lehto/Suomen Sammutinpalvelu
Koulutukseen kuuluu sekä teoriaa että käytäntöä, jossa harjoitellaan sammutuspeitteen ja nestesammuttimen käyttöä. Paneudumme asioihin veneilijän näkökulmasta, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kurssin suorittaminen kuuluu Kansainvälisen huvivenekuljettajan pätevyyskirjan vaatimuksiin. Kurssimaksu 30,-

 

VENEILIJÄN ENSIAPU 6h
27.3.2021
Ilmoittautumiset viimeistään 17.3.2021
Opettaja: Turun ensiapukoulutus Oy
Kurssi sisältää normaalin ensiapukoulutuksen lisäksi meressä ja veneessä tapahtuvia ensiaputilanteita. Tällaisia tilanteita ovat mm.  hypotermia, hukkuminen, häkämyrkytys tai sairaskohtaus. Kurssi koostuu videoista, keskustelusta ja käytännön harjoitteista. Voit halutessasi jäädä kurssin loputtua tekemään kirjallisen kokeen, jolla varmistetaan sisällön ymmärtäminen. Koe ei ole karsiva ja kortti on kansainvälisesti pätevä EA1 kortti. Varaa mukaasi eväät. Kurssimaksu 105,-+ kortti n. 23,-

  

VENETYYPIT TUTUIKSI 4h
22.4.2021 to klo 17 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 12.4.2021
Opettaja: merenkulun opettaja Hannu Suokivi
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka suunnittelevat ensimmäistä venehankintaansa. Kurssilla tutustutaan moottori- ja purjeveneiden ominaisuuksiin, mitä etuja ja rajoituksia pohjan ja kölin muoto aiheuttaa sekä tavallisimpien runkomateriaalien perusteisiin. Aiheita käsitellään käytännön lähtökohdista eikä osallistuminen vaadi erityistä teknistä osaamista tai perehtyneisyyttä. Kurssimaksu 40,-

Kurssin toteutustapa (etä/lähi) valitaan kurssin ajankohdalla vallitsevan epidemiatilanteen ja ohjeistuksien mukaisesti.

Haku

Itäinen Rantakatu 64
20810 TURKU

0400 569 363

tsl.turku@tslturku.fi

 

Toimisto avoinna

maanantai - torstai klo 9.00 - 16.00
perjantai 9.00 - 14.00